DIJKVERSTERKING

RIJSWIJK-OPHEUSDEN

 

De dijk langs de Nederrijn- Lek moet versterkt worden. Voor het traject Rijswijk- Opheusden is een plan gemaakt waarbij de nieuwe dijk op een zo vanzelfsprekend mogelijke manier in het  landschap wordt ingebed. Voor bijzondere opgaven en locaties zijn nadere uitwerkingen gemaakt zoals voor de toe te passen keemuren in Rijsjwijk en de versterking van de herkenbaarheid van ‘de Spees’ ; een historisch verdedigingswerk.

Projectgegevens

.................................................

 

locatie:

zuidoever Nederrijn-Lek  tussen RijSwijk en Opheusden

 

in opdracht van:

Waterschap Rivierenland

 

in samenwerking met:

Wittveen + Bos

 

status:

dijkversterkingsplan

 

jaartal:

2011-2012

 

 

   © abe veenstra landschapsarchitect - disclaimer