EEMSDELTA

REGIO VAN DE TOEKOMST

 

In het project ‘Regio van de Toekomst’ onderzochten zes ontwerpteams in vier regio’s de ruimtelijke gevolgen van actuele maatschappelijke opgaven, zoals verstedelijking, klimaatadaptatie en circulaire economie, door middel van ontwerpend onderzoek. De nieuwe Nationale Omgevingsvisie vormde de directe aanleiding voor dit initiatief vanuit de vakverenigingen. Als teamcaptain heb ik samen met Ruut van Paridon en een team van jonge enthousiaste ontwerpers gewerkt aan een visie op de Eemsdelta, Groningen. Centrale vraag: hoe kunnen de grootschalige industriële ontwikkelingen zich hier verhouden tot en verzoenen met het historische, kleinschalige en waardevolle landschap. Onder het motto Natuurkracht is een wervend nieuw perspectief voor het gebied geschetst.

Projectgegevens

..................................................

 

locatie:

Eemsdelta, Groningen

 

in opdracht van:

NVTL / BNSP

 

i.s.m.:

Ruut van Paridon (mede-captain) en Frank Gorissen, Jolanda de Jong, Yerun Karabey, Joa van Maaren,   Marcel van der Schuur & Remco van der Togt.

 

status:

ontwerpend onderzoek

 

jaartal:

2018-2019

 

link:

‣ Publicatie Regio vd Toekomst

‣ Eindrapportages per regio

 

 

 

 

 

 

 

   © abe veenstra landschapsarchitect - disclaimer