ENERGIELANDSCHAP

KUST ZUID-HOLLAND

 

In opdracht van de PARK Zuid-Holland is ontwerpend onderzoek verricht naar de potenties van het kustlandschap voor duurzame energie.

De visie zet in op maatwerk per deelgebieden en maakt daarbij onderscheid tussen 'parklandschappen' en 'productielandschappen'.

 

 

Onder de parklandschappen worden strand, duinen en landgoederenzone  duinen geschaard. Hier ligt het primaat bij behoud van de bestaande (kwetsbare)kwaliteiten en wordt ingezet op kleinschalige geïntegreerde toepassingen van duurzame energie, met ruimte voor experiment en innovatie.

 

In de productielandschappen van o.a. het Westland en de Bollenstreek kan de ontwikkeling van duurzame energie worden gekoppeld aan andere ambities en opgaven zoals de verduurzaming van de bollensector en de herstructurering van de glastuinbouw. Door een integrale, gebiedsgerichte benadering te kiezen kan versterking van energie, economie en landschap hand in hand gaan.

Projectgegevens

..................................................

 

locatie:

Kust Zuid-Holland

 

in opdracht van:

Provinciaal Adviseur (PARK) Ziud-Holland

 

i.s.m.:

Cathelijne Vreeburg en ROM3D

 

status:

ontwerpend onderzoek

 

jaartal:

2019

 

link:

‣ PARK Zuid-Holland, resultaten onderzoek en advies

 

 

 

 

 

 

 

   © abe veenstra landschapsarchitect - disclaimer