GEBIEDSSCHETS HUISSENSCHE WAARDEN

 

In het recente verleden is er sprake geweest een veelomvattend plan voor de  Huissensche Waarden waarbij rivierverruiming hand in hand zou gaan met delfstoffenwinning, natuurontwikkeling en recreatie.

De initiatiefnemer van dit plan achtte de plannen echter niet meer haalbaar en heeft eind 2014 besloten de planontwikkeling te stoppen.

 

De taakstelling voor rivierverruiming dient echter alsnog gerealiseerd te worden. En ook andere partijen hebben ambities, projecten en initiatieven in het gebied. Betrokken partijen hebben besloten gezamenlijk te verkennen hoe deze ‘losse’ initiatieven in samenhang met elkaar kunnen worden gebracht en hoe ze elkaar zouden kunnen versterken.

 

De ambitie van deze partijen is op basis van deze verkenning nadere afspraken te maken over een integrale en samenhangende gebiedsontwikkeling van het gebied, waarin de verschillende projecten elkaar niet ‘in de weg zitten’, maar elkaar juist versterken.

 

Projectgegevens

..................................................

 

locatie:

Gemeente Lingewaard, uiterwaarden bij Huissen en Angeren.

 

in opdracht van:

Rijkswaterstaat

 

i.s.m.:

Provincie Gelderland, gemeente Lingewaard, waterschap, SBB, GNMF, ARK, ondernemers

 

status:

verkenning

 

jaartal:

2015-2016

 

 

 

 

 

   © abe veenstra landschapsarchitect - disclaimer