GEBIEDSAGENDA IJSSELMEERGEBIED 2050

 

Het Rijk heeft het initiatief genomen om samen met gebiedspartners te komen tot een Gebiedsagenda voor het IJsselmeergebied. Het IJsselmeergebied is het grootste aaneengesloten zoetwatergebied van West-Europa. Het biedt Nederland een strategische zoetwaterbuffer voor drinkwater, landbouw en natuur. Daarnaast spelen er opgaven op het gebied van waterveiligheid, zoetwater, klimaatadaptatie, natuurontwikkeling, waterkwaliteit, energieproductie, visserij, toerisme, recreatie en verstedelijking.

 

Samen met Witteveen+Bos heeft Abe Veenstra ondersteunt bij het het totstandkomings proces van de agenda. Hiertoe zijn verschillende gebiedsdialogen georganiseerd waarin betrokken overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties in bijeenkomsten van 80 tot 100 mensen met elkaar in gesprek gingen over ruimtelijke opgaven en ontwikkelingen rondom het IJsselmeergebied. Door middel van ontwerpend onderzoek zijn nieuwe kansen voor het gebied in beeld gebracht en is onderzocht hoe deze kansen in projecten te realiseren.

Projectgegevens

..................................................

 

locatie:

IJsselmeergebied

 

in opdracht van:

Min. Infrastructuur en Milieu

 

i.s.m.:

Witteveen + Bos

 

status:

verkenning

 

jaartal:

2016

 

link:

‣ Agenda IJsselmeergebied

 

 

 

 

 

 

 

   © abe veenstra landschapsarchitect - disclaimer