KRISTALBAD

 

Tussen Hengelo en Enschede is een bijzonder gebied ontwikkeld. Aanleiding was de gecombineerde opgave voor waterberging, waterzuivering en natuurontwikkeling in een uitloopgebied van twee steden. Gekozen is voor een nieuwe sterke landschappelijke structuur, waarbinnen deze verscheidenheid aan functies op een goede manier kan worden vormgegeven. In een ‘streepjepatroon’ zijn verschillende compartimenten achter elkaar geplaatst en ontstaat een afwisseling van water, riet, ruigte en opgaande begroeiing. De recreatieve elementen (uitkijktorens, informatieborden etc. zijn in een herkenbare beeldtaal uitgevoerd.

Projectgegevens

..................................................

 

locatie:

tussen Hengelo en Enschede.

 

in opdracht van:

Waterschap Regge en Dinkel

(nu: Waterschap Vechtstromen)

 

i.s.m.:

Eelerwoude (Stephan Schorn)

 

status:

gerealiseerd

 

jaartal:

2012-2014

 

links:

‣ webcam Kristalbad

 

downloads:

‣  projectblad

 

 

 

   © abe veenstra landschapsarchitect - disclaimer