LEZINGEN

 

2018-01 'Omhoog en vooruit', lezing Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee

2017-07 'Back to the future', lezing Bureau Cultuur, Provincie Zuid-Holland

2016-03 Co-referaat 'Kwaliteit van de ruimte' bezoek PS aan gemeente Den Haag

2015-11 'Waterwerken' bijdrage symposium, Ws Rivierenland, Prov. Zuid-Holland

2015-10 'Beter verbinden', Dag vd Ruimtelijke Kwaliteit, Prov. Zuid-Holland

2015-09 'Ontwerpkracht', Ontwerpcafé Zuid-Holland

2015-09 'Zoeter-meer verbinden', Stadsgesprek Zoetermeer

2015-09 Gastcollege TU Delft, infrastructuur en ruimtelijke kwaliteit

2015-05 PAL lunchlezing, Op weg naar Kwaliteit

2015-03 Ontwerp en politiek, Prov. Zuid-Holland

2015-02 PAL lunchlezing, Kwaliteit metropolitane ruimte

2015-02 Gebiedsprofielen, Prov. Zuid-Holland

2015-01 Bijeenkomst Water en Groen, Prov Zuid-Holland

2014-11 Bijeenkomst Mobiliteit, Prov. Zuid-Holland,

2014-05 Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit Zuid-Holland

2013-05 Referaat congres Groenblauwe Slinger, Prov. Zuid-Holland

2012-12 Park Lingezegen, Groenclub Arnhem

 

 

WORKSHOPS & EXCURSIES

 

2019-01 Werksessie kwaliteitsimpuls Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee

2017-04 Workshops Gebiedsgericht werken, Waterschap Rivierenland

2014-09 Excursie Park Lingezegen,  NVTL / Landschapstriennale

2014-07 Excursie Park Lingezegen, Gelders Genootschap, 2014

2012-07 Excursie de Park, G17, Gemeente Arnhem

2011-05 Workshop 't Laer, Ruimte voor de Vecht, Het Oversticht

2011-03 Workshop Vechtcorridor, Ruimte vd Vecht, Het Oversticht

   ¬© abe veenstra landschapsarchitect - disclaimer