MOOIER ACHTER DE DIEK

 

Het karakterstieke dorpslint van Staphorst en Rouveen is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Juist aan de achterkant van het lint doen zich echter allerlei ontwikkelingen voor, waarvan de gemeente zich de vraag stelde hoe die benut kunnen worden om hier een kwaliteitsimpuls te realiseren. Op basis van een analyse van kwaliteiten en knelpunten is hiertoe een visie ontwikkeld. Voorgesteld wordt een nieuw regime te introduceren, tussen bestaande bebouwing en buitengebied. In deze dorpsrandzone is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, mits deze bijdraagt aan versterking van zowel de groene als de rode karakteristieken van dit bijzonder dorpslint. Door middel van ontwerpprincipes en spelregels worden de kansen in beeld gebracht.

Projectgegevens

.................................................

locatie:

Staphorst-Rouveen

 

in opdracht van:

Gemeente Staphorst

 

status:

advies

 

jaartal:

2013

 

   © abe veenstra landschapsarchitect - disclaimer