OVERZICHT PROJECTEN

 

087 / Supervisor Park Lingezegen / Parkorganisatie Park LIngezegen

086 / Q-team Lob van Gennep / Waterschap Limburg

085 / Werksessie Erfgoedlijn Goeree-Overflakee  / Provincie Zuid-Holland

084 / Ruimtelijke Verkenning Vitale Vakantieparken / Gemeente Apeldoorn

083 / Ateliers Regionale Energie Strategieën Gelderland / Provincie Gelderland / i.s.m. ROM 3D

082 / Advies rondweg Klaaswaal / Provincie Zuid-Holland

081 / Jury Gelderse Prijs Ruimtelijke Kwaliteit 2019 / Provincie Gelderland

079 / Eemsdelta, Regio van de Toekomst / NVTL & BNSP / i.s.m. Ruut van Paridon e.a.

078 / Energielandschap Kust Zuid-Holland / PARK Zuid-Holland / i.s.m. Cathelijne Vreeburg & ROM3D

073 / Q-team Fietsbrug Cuijk-Mook / gemeente Cuijk

072 / Advies Kustpact Cra / College van Rijksadviseurs

070 / Q-team Noordelijke Maasvallei / Waterschap Limburg

069 / Strategische Agenda Kust Zuid-Holland / Provincie Zuid-Holland

068 / Verkenning Grebbedijk: bouwsteennotitie Landschap, erfgoed & recreatie / Provincie Gelderland

067 / Workshops gebiedsgericht werken / Waterschap Rivierenland

066 / Beeldkwaliteitsplan Nieuwe Steekterbrug Alphen / Provincie Zuid-Holland

064 / Gebiedsplan Deventer A1-zone / gemeente Devnter & Provincie Overijssel

062 / Kavelpaspoorten natuurlijke landbouw / Park Lingezegen

061 / Kwaliteitsteam Rijnlandroute / Provincie Zuid-Holland

060 / Agenda IJsselmeergebied 2050 / Min. IenM / i.s.m. Witteveen + Bos

059 / Prins Hendrik Zanddijk Texel / Hoogheemraadschap HNK

058 / Voedselbongerds de Park / Park Lingezegen

057 / Gebiedsschets Huissensche Waarden / Rijkswaterstaat

056 / Scholencampus Schuytgraaf / Gemeente Arnhem

055 / Ontwerp erf Boerderij Lingezegen / Parkorganisatie + St Boerderij Lingezegen

054 / Landschapsplan Markerwadden / Gebr. van der Lee / i.s.m. Robbert de Koning

053 / Excursie Park Lingezegen / Gelders Genootschap

052 / Verkenning spoorkruising de Park / Parkorganisatie Park Lingezegen

051 / Landschapstriënnale Park Lingezegen 2014, curatorschap

050 / Richtlijnen ruimtelijke inrichting Waddendijk Texel / HHNK / i.s.m. Witteveen + Bos

049 / Ontwerpstudie uitbreiding golf Welderen in de Park / Parkorganisatie Park Lingezegen

048 / Dijkversterking Schoonhoven-Langerak / Waterschap Rivierenland / i.s.m. Witteveen+Bos

047 / Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Zuid-Holland / Provincie Zuid-Holland

046 / Sport in Park Lingezegen / Parkorganisatie Park Lingezegen

045 / Commissie Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit / Gemeente Lingewaard

044 / Landschapsplan Erf Boederij Tilleman / Gemeente Overbetuwe

043 / Lezing Groenclub Arnhem

042 / Kwaliteitsteam Schuytgraaf / Gemeente Arnhem

041 / Landschapsplan bedrijventerrein ‘t Klooster / Gemeente Nieuwegein / i.s.m. Witteveen+Bos

040 / Landschapsplan Beatrixsluizen / i.s.m. Witteveen+Bos

039 / Workshop Signatuurdag Vechterweerd / Het Oversticht

038 / Landschapvisie Achter de Diek / Gemeente Staphorst

037 / Terreininrichting Sportpark Amstelhoef Oss / Van Kessel / i.s.m. Stan Aarts Architect

036 / Masterplan Schipbeek / Gemeente Deventer

035 / De Park, uitwerking ontwerp / Parkorganisatie Park Lingezegen

034 / Kristalbad, uitwerking ontwerp noord / waterschap Rege en Dinkel / i.s.m. Eelerwoude

033 / Landschapsvisie Waddendijk Texel (2) / HHNK / i.s.m. Witteveen + Bos

032 / Workshop Vechtdal (2) / Het Oversticht

031 / Supervisie 4 maatregelen Ruimte voor de Rivier Nederrijn / Rijkswaterstaat

030 / Workshop Vechtdal (1) / Het Oversticht

029 / RvR Meinerswijk / i.s.m. Witteveen + Bos

028 / Haalbaarheidsstudie Golf in de Park / Parkorganisatie Park Lingezegen

027 / Kernkwaliteiten Gelderse Poort / Provincie Gelderland

026 / Dijkversterking Rijswijk Opheusden / waterschap Rivierenland / i.s.m. Witteveen + Bos

025 / Groenstructuur Schuytgraaf VO HPS-R / GEM Schuytgraaf / i.s.m. Rob Aben Landschapsarchitectuur

024 / Herinrichting Dorpsstraat de Diek / Gemeente Staphorst

023 / Dijkversterking Kinderdijk - Schoonhoven / waterschap Rivierenland / i.s.m. Witteveen + Bos

022 / Verkenning Recreatieterreinen Hof van Twente / particulier

021 / Verkenning Golf in de Park / Parkorganisatie Park Lingezegen

020 / Ambitiedocumenten RvR-projecten Nederrijn / Rijkswaterstaat

019 / Idee-vorming Overgangszone Schuytgraaf-De Park / Gemeente Arnhem / i.s.m. Atelier Dutch

018 / Ontwerp Basisuitrusting De Park, Park Lingezegen / Parkorganisatie Park Lingezegen

017 / Bijdrage startnotitie MER Dijkversterking Rijswijk - Opheusden / Waterschap Rivierenland / i.s.m. Witteveen + Bos

016 / Waterberging en Natuurontwikkeling Kristalbad / Waterschap Regge en Dinkel / i.s.m. Eelerwoude

015 / De Varsselderse Molen / particulier

014 / Expertteam RvR Nederrijn / Rijkswaterstaat

013 / Ontwerp Groenstructuur Schuytgraaf / GEM Schuytgraaf / i.s.m. Rob Aben Landschapsarchitectuur

012 / Omgevingsplan Buitenring Parkstad / i.s.m. Arcadis

011 / Prijsvraag Oostvaardersplassen / i.s.m. LAM architects

010 / Scenariostudie Deventer Noordoost / Gemeente Deventer

009 / Architectonische Specificaties bruggen Noordwaard / Rijkswaterstaat / i.s.m. Robbert de Koning en M3H architecten

008 / Schetsontwerp de Park - Park Lingezegen / Parkorganisatie Park Lingezegen

007 / Landschapanalyse Ruimte voor de Rivier Nederrijn / Rijkswaterstaat

006 / Dijkversterking Waddendijk Texel / HHNK / i.s.m. Witteveen + Bos

005 / Idee-ontwikkeling boek Ontwerpen met water / Min. VROM

004 / Expertmeeting Stad-Land Apeldoorn / Gemeente Apeldoorn

003 / Natuurontwikkeling Deldenerbroek / DLG, St. Twickel / i.s.m Arcadis

002 / Atelier Fryslan / Provincie Fryslan

001 / Ontwikkelingsvisie Twickel / St. Twickel / i.s.m. Bosch Slabbers

   © abe veenstra landschapsarchitect - disclaimer