RUIMTE VOOR DE RIVIER - NEDERRIJN

 

In opdracht van Rijkswaterstaat is een landschapsanalyse / ruimtelijk kwaliteitskader voor vier Ruimte voor de Rivier maatregelen langs de Nederrijn opgesteld: Doorwerthsche Waarden, Middelwaard, Tollewaard en voormalige Machinistenschool Elst. De analyse bevat een duiding van de belangrijkste kwaliteiten en knelpunten en benoemt de kansen voor deze gebieden.

 

In de verdere planvormings- en realisatiefase door Grontmij / Boskalis ben ik aan de zijde van de opdrachtgever (Rijkwaterstaat) als supervisor betrokken gebleven bij de kwaliteitsborging van de 4 maatregelen.

Projectgegevens

................................................

 

locatie:

Nederrijn

 

in opdracht van:

Rijkswaterstaat

 

status:

gerealiseerd

 

jaartal:

2008-2014

 

 

   © abe veenstra landschapsarchitect - disclaimer