WADDENDIJK TEXEL

 

De Waddendijk op Texel moet (plaatselijk) worden versterkt. Een analyse van deze dijk en zijn omgeving laat zien dat er sprake is van een rijk verleden. De landschapsvisie benoemt de belangrijkste kwaliteiten van de dijk en formuleert vervolgens een aantal ontwerp-principes voor de dijkversterking.

 

De visie is vervolgens nader uitgewerkt is een document dat de gewenste beeldkwaliteit in beeld brengt. Deze 'richtlijnen ruimtelijke inrichting' vormen een belangrijk toetsingskader  richting uitvoering. Door middel van ontwerpprincipes en uitwerkingslocaties wordt e.e.a. geconcretiseerd.

Projectgegevens

.................................................

locatie:

Texel

 

in opdracht van:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

 

i.s.m.:

Witteveen + Bos

 

status:

landschapsvisie, beeldkwaliteitsplan

 

jaartal:

2009-heden

 

 

 

   © abe veenstra landschapsarchitect - disclaimer